katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt    Vatikano II Susirinkimo dokumentai    www.lcn.lt  
 
 
 
Kas yra katekizmas?   Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK) Nuorodos  
 
 
 
          KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) išsamus TURINYS ir TEKSTAS ›››
 
 

 
 
Kas yra „katekizmas“?

Ištrauka iš H. Vorgrimler „Naujojo teologijos žodyno“
Kaunas, Katalikų interneto tarnyba, 2003.

katekizmas [Katechismus], remiantis senovės krikščionių katecheze (sakytiniu mokymu iki ir po krikšto) nukaldinta ir pirmąkart Augustino († 430) pavartota sąvoka, jam, kaip ir vėliau Viduramžiams, žyminti visą tikėjimo mokymą.
Senovės Bažnyčios katechezė apimdavo tikėjimo išpažinimo bei „Tėve mūsų“ aiškinimą. Katekizmas, kaip talpi tikėjimo tiesų knyga, išnyra XVI a. pr. Medžiaga būdavo dėstoma klausimų ir atsakymų forma arba skyriais; tikėjimo išpažinimas, „Tėve mūsų“, Dekalogas ir pavieniai sakramentai rikiuojami įvairia seka.
Didelius katekizmų skirtumus lemia tai, kokiai asmenų grupei jie skirti (vaikams, jaunuoliams, suaugusiems; pasauliečiams, kunigams, vyskupams; tam tikroms šalims ar visam pasauliui).
Natūralu, kad katekizmams stimulą suteikė knygų spausdinimo išradimas; reikšmingi jie tapo dėl Reformacijos laikotarpio ginčų. Du katekizmus 1529 m. sudarė M. Liuteris, vieną 1537 m. – J. Kalvinas; reformuotojoje krikščionybėje labai paplito Heidelbergo katekizmas (1563); tarp katalikų minėtini keli Petro Kanizijaus († 1597) katekizmai, parapijos dvasininkijai skirtas Catechismus Romanus (1566), grindžiamas Tridento Susirinkimu, ir Roberto Bellarmino katekizmas (1597).
Laikotarpiu nuo XVII iki XX a. katekizmai prarado jiems būdingą kontroversijos teologijos dvasią; jų pasirodė labai daug, ir jie paplito visame pasaulyje. Naujausiaisiais laikais atgarsio susilaukė Nyderlandų katekizmas (1966), į tikėjimo mokymo ir gyvenimo praktikos dalis perskirtas vokiečių suaugusiųjų katekizmas (1985 ir 1995).
Vatikano I Susirinkimas aptarė pasaulinio katekizmo planą, ir 1992 m. jis buvo įgyvendintas (I leidimas - pranc. kalba).
Katekizmais siekiama autentiškai perteikti Bažnyčios tikėjimą Dievo apreiškimu. Ankstesni katekizmai yra nepamainomas šaltinis ankstesnių bažnytinių regionų ar instancijų tikėjimo suvokimui pažinti ir Bažnyčios tikėjimo tapatybei istorijos sklaidoje patikrinti. Katalikybės požiūriu, katekizmo turinys saisto tik perteikdamas tikrai privalomą tikėjimo mokymą.
 
     
     

 
 
 ^^^ į viršų © Katalikų interneto tarnyba, 2003